Berichten uit Zeeland

Duurzame modaliteiten domineren bij Zeeland Seaports

Het merendeel van de lading die de havens van Zeeland verwerken, wordt met barge en spoor vervoerd. Het aandeel wegtransport in de modal split daalde. In 2016 sloegen bedrijven in de Zeeuwse haven in totaal ruim 33 miljoen ton lading over die door zeeschepen werd... Lees meer

Sluiscontract Terneuzen definitief

Het contract voor de bouw van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen ter waarde van 753 miljoen euro gaat definitief naar het consortium Sassevaart met onder meer BAM. Die won het contract eind juni al naar een uitvoerige aanbestedingsprocedure, maar twee andere... Lees meer

Zeeland Seaports verbetert resultaat

Zeeland Seaports behaalde in 2016 een geconsolideerd operationeel resultaat van 26 miljoen euro, een verbetering met ruim 5 miljoen ten opzichte van 2015. Ook het netto resultaat liet deze stijging zien en bedroeg 13 miljoen euro. Waar in 2015 de zeegebonden overslag... Lees meer

RiverGuide: nieuwe app met actuele vaarweginformatie

Vandaag is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de landelijke invoering van RiverGuide. Dat is een app voor vaarweggebruikers met actuele informatie over o.a. routes, bezetting ligplaatsen, drinkwaterpunten en auto-afzetplaatsen. Doel van de applicatie is... Lees meer