‘Veel bedrijven overwegen overstap van binnenschip naar truck’

‘Veel bedrijven overwegen overstap van binnenschip naar truck’

Van de handels- en productiebedrijven in Nederland overweegt 70% uit te wijken naar het wegvervoer wegens de congestieproblemen voor de binnenvaart in de Rotterdamse haven.

Dat blijkt uit meldingen op het meldpunt dat verladers- en exporteursvereniging Evofenedex heeft ingesteld om de problemen van de binnenvaart in Rotterdam in kaart te brengen.

Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen noemt de dreigende massale overstap van bedrijven naar wegvervoer, in plaats van binnenvaart, ‘uit maatschappelijk oogpunt teleurstellend’. Dat heeft ze laten weten in antwoord op vragen van het Tweede Kamer-lid Martijn van Helvert (CDA).

Schultz is in overleg met Havenbedrijf Rotterdam om het congestieprobleem te helpen oplossen. De minister denkt ook aan financiële ondersteuning om de binnenvaart te bevorderen.

Oss wil haven uitbreiden

Oss wil haven uitbreiden

De gemeente Oss wil voor twaalf miljoen euro grond aan de haven in eigendom nemen om die te kunnen uitbreiden. Het gaat om de grond onder de containerterminal van de Osse Overslag Centrale (OCC) en percelen aan de Waalkade tussen de terminal en het bedrijf Agrifirm. De gemeente wil de grond vervolgens in erfpacht uitgeven aan OOC. De gemeenteraad moet op 2 november een besluit nemen over het investeringsplan.

3 miljoen voor aanpak congestie

3 miljoen voor aanpak congestie

Havenbedrijf Rotterdams stelt 3 miljoen euro beschikbaar om plannen uit te werken om vertragingen bij de containeroverslag op binnenvaartschepen tegen te gaan. Dat is een van de uitkomsten van het overleg dat het havenbedrijf had met belangenverenigingen en marktpartijen.

De laatste tijd kwamen er veel klachten van bedrijven over vertragingen bij de containeroverslag op de binnenvaart. De binnenvaart verliest iedere dag 80.000 euro als gevolg van vertragingen, stelt branchevereniging LINc samen met evofenedex in een rapport over het probleem.

Alle belanghebbenden zoals verladers, binnenvaart en containerterminals zijn nu met het havenbedrijf om de tafel gegaan om de kwestie te bespreken. Zij zullen nu gaan werken aan oplossingen om de knelpunten weg te nemen. De komende maanden zullen die plannen worden beoordeeld. In november vindt vervolgoverleg plaats.

Topman Allard Castelein van het Rotterdamse Havenbedrijf zei dat er goed en constructief overleg is gevoerd. Het is voor het eerst dat alle belanghebbenden in deze problematiek gezamenlijk de zaak hebben besproken.

Nedcargo’s ‘Bon Jovi’ gedoopt

Nedcargo’s ‘Bon Jovi’ gedoopt

Bij de Rotterdamse scheepswerf De Delft is zaterdag het nieuwe duurzame containerschip van Nedcargo, de ‘Bon Jovi’, gedoopt. De doop werd verricht door Blanca Juti, Chief Corporate Affairs Officer bij Heineken. De ‘Bon Jovi’ zal jaarlijks tussen Alphen aan den Rijn en Rotterdam 12.500 containers – gelijk aan 600 miljoen flesjes – bier gaan vervoeren.

Het binnenschip wordt volledig elektrisch aangedreven. Voor het opwekken van de elektriciteit maakt de ‘Bon Jovi’ vooralsnog wel gebruik van een dieselgenerator. Managing director Bert van Grieken van Nedcargo Multimodal: ‘Ons schip is speciaal ontworpen om binnen de toegestane maximale afmetingen op de rivier de Gouwe geen 42 maar 52 volle containers te transporteren. Ook zal het schip 25% minder brandstof verbruiken dan een standaardschip van deze afmetingen’.

Hij gaf tijdens de bijeenkomst aan dat de ‘energiecentrale’ in het schip op termijn vervangen kan worden voor een unit die werkt op ‘waterstof of elektriciteit’.

Het doel van Heineken en Nedcargo is om van de verbinding tussen het Alpherium (de terminal in Alphen aan de Rijn, gelegen langs de N11) en Rotterdam een klimaatneutrale corridor te maken.

Schipper Andries Kluin van de ‘Bon Jovi’ zal samen met zijn zoon Jelle het schip de komende jaren exploiteren. ‘Een schip moet je passen als een nieuwe jas’, legde hij uit. Na ruim zes weken proefvaren was de combinatie schipper en schip weliswaar nog niet optimaal op elkaar in gespeeld ‘maar dat komt vanzelf’.

Een scheepsdoop is omgeven van tradities – waaronder het stukslaan van een fles champagne. Dat dit laatste geen vaststaand gegeven is, bewees de doop van de ‘Bon Jovi’ (vernoemd naar de favoriete rockband van de schipper). De doop werd verricht met een grote fles Heineken-bier. Blijkbaar zijn de condities van die fles anders dan die van een fles spuitwijn want Blanca Juti had meerdere pogingen nodig om de fles te doen breken. Maar daarna kon het met MSC-containers beladen schip toch ‘gezegend’ uitvaren.

Amsterdam en Zaanstad innen samen binnenhavengelden

Amsterdam en Zaanstad innen samen binnenhavengelden

Havenbedrijf Amsterdam en gemeente Zaanstad innen vanaf 2018 de binnenhavengelden in de regio voor de beroepsvaart gezamenlijk. Daardoor gelden er voor het exploitatiegebied Amsterdam-Zaanstad straks dezelfde tarieven inclusief ontheffingen, vrijstellingen en kortingen, meldt Havenbedrijf Amsterdam. De uitbater zal tevens namens gemeente Zaanstad de heffing en inning van binnenhavengeld gaan verrichten.

Volgens algemeen directeur Koen Overtoom zorgt de nieuwe samenwerking voor een sterke vereenvoudiging van de heffing, inning en de reservering van ligplaatsen in het gezamenlijke havengebied voor de binnenvaart. ‘Daarmee zijn we als havens aantrekkelijker voor onze klanten en vullen we ons strategisch doel van voorkeurshaven in.’

De twee partijen werken al nauw samen op nautisch gebied, de havenontwikkeling (HoogTij) en de leefbaarheid in het havengebied.

Flevokust Haven houdt open dag

Flevokust Haven houdt open dag

De provincie Flevoland houdt op zaterdag 2 september een open dag in de in aanbouw zijnde Flevokust Haven, voor een kijkje achter de schermen bij de aanleg van deze nieuwe binnenhaven. Er zijn informatieve rondleidingen, een informatiemarkt en activiteiten voor kinderen.

Tijdens een rondleiding over het bouwterrein vertelt aannemer Gebr. van der Lee onder andere over het aanleggen van de kade, de bouw van de golfbreker en het verlagen van de dijk. Op het terrein is daarnaast een informatiemarkt ingericht in een tent. Provincie Flevoland, gemeente Lelystad, de aannemer en exploitant CTU vertellen hier het verhaal van Flevokust Haven: van plan tot een werkende haven in 2018. Gebiedspartner Rijkswaterstaat biedt informatie over verschillende projecten die zij in het gebied uitvoeren, zoals de versterking van de Houtribdijk en de Marker Wadden. Waterschap Zuiderzeeland is als betrokken partij ook present.

Het afgelopen jaar is volop gebouwd aan de kade van Flevokust Haven. De damwanden zijn geslagen, de bouwkuip is gevuld met zand en het zettingsproces is gerealiseerd. De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het industrieterrein. Er wordt volop gewerkt aan de realisatie van de golfbreker, de dijkverlaging en de weg naar de kade. Eind 2017 is Flevokust Haven operationeel, de haven is volledig gereed in de loop van 2018. Kijk voor meer informatie op www.flevokusthaven.nl.